Lempolan työpaikka-alue

Kaava-alue sijaitsee Lohjanharjulla moottoritien Lempolan liittymän eteläpuolella, Lempolan sisääntulotien ja Saukkolantien välisellä alueella. Etelässä kaava-alue rajoittuu Lempolan
kiertoliittymään.

Kaavan päätavoitteena on mahdollistaa alueen rakentuminen monipuoliseksi työpaikka-alueeksi, jossa voi olla toimisto- ja palvelurakennuksia, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja –varastointia sekä niihin liittyvää myymälätilaa. Lisäksi tavoitteena on osoittaa alueen eteläosaan liikenneväylien varrella oleva metsäinen alue suojaviheralueeksi, varmistaa turvallisen kevyen liikenteen yhteydet.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2018-2020 mukaisesti vireillä oleva asemakaavamuutos. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Yleiskaavasuunnittelija: Salla Jäntti | salla.jantti(at)lohja.fi | p.044-3694454
Yleiskaavasuunnittelija: Kaisa Långström | kaisa.langstrom(at)lohja.fi | p.044-3744419


Lempolan uuden työpaikka-alueen kaavahankkeen aloitusvaiheessa järjestettiin avoin kysely. Kysely oli avoinna 13.6-12.8.2018.

L46 Asukaskyselyn raportti


Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävilläolon ajan kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 19.6.2018 klo 17.30-19.00 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 13.6.-29.6.2018 ja 30.7-10.8.2018 kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat ja kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi. tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

L46 Kuulutus 13.6.2018
L46 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.6.2018
L46 Suunnittelun lähtökohdat 6.6.2018

Lempolan uuden työpaikka-alueen kaavahankkeen aloitusvaiheessa järjestettiin avoin kysely. Kysely oli avoinna 13.6-12.8.2018.

L46 Asukaskyselyn raportti


Selvitykset

L46 Maisemaselvitys 2018

Comments are closed.