Lempolan palvelut

Lempola on yksi Lohjan kaupungin palvelukeskittymistä, mistä löytyy palveluita niin autoilijoille, rakentajille, sisustajille kuin aivan päivittäistavarakauppaa. Lempolassa on myös tilaa kasvaa ja se onkin sijaintinsa puolesta kiinnostava kohde monenkin alan toimijalle, sillä Lempolassa liikkuu viikoittain paljon ihmisiä.

Lempolan kehitys: entistä enemmän palveluita, parempia palveluita ja laadukkaampaa toimintaa. Lempolassa on aina kyse infrahankkeista, rakennusprojekteista ja liikenteen uusista reitityksistä.

Lempolan liikenteestä

Lempolassa oli jo 2017 päivittäistavarakaupalle 4075 ke-m ja erikoistavarakaupalle 8601 ke-m sekä tilaa vaativalle kaupalle 5594 ke-m. Lisäksi alueella oli jo silloin katsastusasema. Läheisellä Ventelän asemakaava alueella on lisäksi päivittäistavarakaupalle 2000 ke-m2 rakennusoikeutta.

Lempola on kauppa-alue, jonne tullaan lähes 100% autolla ja päivittäin jo 2017 liikkui Lempolan liikenneympyrään sellaiset reilut 23 000 autoa, joista Lohjanharjuntielle noin 5 500 autoa vuorokaudessa keskimäärin. Eniten liikennettä on yleensä klo 15.45-16.45 kun Kauppapuistoon suuntautuu yli 900 autoa. Vuonna 2011 Linea Konsultit Oy teki Lohjalla liikenne-ennusteen, jonka mukaan Lempolan liikenneympyrään kohdistuisi lähes 29 000 autoa päivässä. Uudet vuoden 2017 ennusteet kertovat mahdollisesti jopa 46% kasvusta liikennemääriin kasvavan tarjonnan kautta ja vuoteen 2035 mennessä kasvua on 62%. Autojen määrään liittyvä ongelma tullee siitä, että valtatie 25:n kiertoliittymän välityskyky ei ole riittävä, ja jono ylettyy kauppapuiston kiertoliittymään asti.

Liikenteen perusteella alueen parkkipaikat lukumääräisesti ovat kohtuullisen riittävät, ongelmaksi vain tulee alueen sisäiset liittymät.

Lempolan asiakkaiden ajatuksia

Kaupunki itse puhuu Lempolasta työpaikka-alueena, mikä tarkoittaa aluetta Lohjanharjulla moottoritien Lempolan liittymän eteläpuolella, Lempolan sisääntulotien ja Saukkolantien välisellä alueella. Etelässä kaava-alue rajoittuu Lempolan

kiertoliittymään. Kaavasuunnitelmalla haetaan alueelle toimisto- ja palvelurakennuksia ja pienteollisuutta sekä varastotiloja ja niihin liittyviä myymälöitä. Alueen kaavasuunnitelmat aloitettiin 2018. Samalla kysyttiin alueen asukkailta, minkälaista toimintaa alueelle pitäisi kehittää ja asukaskyselyssä ensimmäiselle sijalle nousi palvelut, kuten ruokala, korjaamo, autopesu, erilaiset liikuntapalvelut. Toiseksi nousivat myymälä- ja liiketilat ja kolmantena toimisto ja toimitilarakennukset. Alueen asukkaat toivoivat kehitykset tapahtuvan siten, että alueen puustot säilytettäisiin ja alueelle saataisiin jonkinlaista ympäristötaidetta.

Alueen asukkaat näkivät kehittämisen mahdollistavan työpaikkojen lisääntymisen sekä uusien palveluiden avautumisen alueelle. Samalla asukkaat ymmärsivät myös kehityksen parantavan kaupungin vetovoimaa ja monipuolistavan kaupungin elinkeinoelämää ja vahvistavan kaupungin imagoa.

Huonoina puolina asukkaat listasivat maiseman muuttumisen, pakokaasujen ja muiden saasteiden lisääntymisen sekä melun lisääntymisen. Lisääntyvä liikenne myös heikentää liikenneturvallisuutta. Alueen kehittäminen tulee tapahtua luontoa kunnioittaen ja alueen ilmeen mielessä pitämällä ja liikennejärjestelyt samalla kehittäen.

Asemakaava ja liikenne

Tammikuussa 2020 hyväksyttiin Lempolan kauppapuiston L65 asemakaavan muutos. Kaavan keskeisenä tavoitteena on muuttaa korttelin käyttötarkoitusta niin, että se mahdollistaa seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisen sekä tutkia päivittäistavara- ja erikoistavarakaupan toteutettavissa oleva rakennusoikeuden määrä. Lisäksi on tavoitteena mm. parantaa alueen saavutettavuutta, liikennejärjestelyitä ja hulevesien hallintaa. Valitettavasti päätöksestä on valitettu eikä kaavaa ole vielä kuulutettu lainvoimaiseksi.

Kaavamuutosta varten kaupunki teetti selvitykset Sitowisella alueesta, jonka kerrosala kattoi joulukuussa 2019 19404 km-m2 sisältäen päivittäistavarakaupat: S-market, K-supermarket, tilaa vaativaan erikoiskauppaan painottunut laajan tavaravalikoiman kauppa: Tokmanni, Motonet ja Kodin tavaratalo, erikoistavarakauppa: Musti ja Mirri, Apteekki, tilaa vaativa erikoistavaran kauppa, palvelu-, kahvila-, ravintola-, toimisto-, näyttely-, liikunta-sekä vapaa-ajantilat: Stark, R-Kioski, Hesburger, A-Katsastus yms.

Alueelle on tulossa lisää päivittäistavarakaupan tilaan 3836 ke-m ja tilaa vaativaan erikoiskauppaan +2672 ja erikoistavarakauppaa +2156 km-2.

Liikenne-ennusteen suhteen Sitowise toimitti joulukuussa 2019 entistä tarkemman laskelman ja tavoitetilaselvityksen vuodelle 2025. Liikenneselvityksen mukaisesti nykyiset 550 parkkipaikkaa ovat yhä riittävät ja ongelmat liittyvät alueen sisäisiin liikennejärjestelyihin. Yleisesti suomalaisesta liikenneverkosta ja sen kehityksestä vastaa nykyään Väylä-virasto.

Selkein tutkimuksen ja laskentojen tulos oli, että kiertoliittymät eivät pysty jakamaan liikennettä parhaalla mahdollisella tavalla ja jonopituudet tulevat kasvamaan aiheuttaen ajoneuvojen jonoutumista ajoittain kiertoliittyminen kumpaankin ajosuuntaan.

Kehittämistarpeet

Ensimmäinen selkeä kehittämistarve on ajoyhteyksien toiminnallisuuden muuttaminen, missä ajatuksena olisi, että kauppapuiston alueelle pääsisi yhtä reittiä ja pois toista reittiä. Vaihtoehtona oli myös lisäkaista kauppapuiston eteläiseltä ajoyhteydeltä valtatie 25:lle. Suunnitelmissa on väläytetty myös liikennevalo-ohjauta ja uusi kaistajärjestelyitä. Kauppapuiston laajentuminen tulee lisäämään päivittäistä matkatuotosta jopa 33%, mikä tarkoittaa nykyisen liikenneverkon kuormittumista selkeästi jo 2020-luvun alkuvuosille.

Comments are closed.