Lehtimainonta on toimiva vaihtoehto paikallisesti potentiaalisten asiakkaiden tavoittamiseksi

Paikallismainonta on tärkeä osa monen yrityksen markkinointistrategiaa. Vaikka verkkomainonta ja sosiaalisen median mainonta ovatkin kasvattaneet suosiotaan viime vuosina, perinteinen lehtimainonta edelleen toimii erinomaisesti paikallisesti toimiville yrityksille.

Paikallislehdet kuten Ykkös-Lohja, ovat edelleen luotettavia lähteitä tiedolle ja viihteelle monessa kaupungissa ja kunnassa ympäri maata. Paikallislehdissä julkaistaan usein tapahtumakalenteri, yhdistysten ja seurojen tiedotteita, kuten myös asukkaiden kirjoittamia mielipidekirjoituksia ja paikallisuutisia. Tämä tekee paikallislehdistä luonnollisen valinnan paikallismainonnalle.

On myös tutkittu printtiä mainostamisen tuloksellisuuden suhteen. Tutkimusten mukaan sijoittamalla 5 % markkinointibudjetista lehtimainoksiin, saadaan keskimäärin 90 % nousu ROI:hin? Lähde: Sappi Europe

Paikallislehtien levikkialue on usein tarkasti rajattu, joten yritykset voivat kohdistaa mainontaansa juuri oikealle kohdeyleisölle. Paikallislehdet tarjoavat myös usein edullisia mainospaketteja, joissa mainos näkyy useamman kerran tietyssä aikajaksossa, mikä lisää mainoksen huomioarvoa ja muistettavuutta. Ykkös-Lohja tavoittaa noin 24 000 taloutta, mikä on hyvä peitto koko Lohjan kotitalouksista ja selkeästi suurempi kuin yksikään toinen alueellinen media. Miksi siis mainostaja ei käyttäisi tätä kanavaa joka keskiviikko tavoittaakseen potentiaaliset ostajat?

Mainonta ja paikallislehdet kuten Ykkös-Lohja

Paikallismainonta lehdissä on myös helppo seurata ja mitata. Mainostajat voivat seurata mainostensa tehokkuutta seuraamalla mainoksen vaikutusta esimerkiksi puhelimitse tai verkkosivujen kautta tuleviin kyselyihin. Tämä tekee mainosten tehokkuuden mittaamisesta helppoa ja nopeaa.

Lehtimainonta myös tarjoaa mahdollisuuden mainostaa yrityksen tuotteita tai palveluita monipuolisesti. Mainokset voivat sisältää erilaisia kuvia, grafiikkaa ja tekstiä, jotka tuovat esiin yrityksen erityispiirteet ja tuovat mainostettavat tuotteet tai palvelut esiin selkeästi.

Paikallismainonta lehdissä ei ole pelkästään paikallisten yritysten etuoikeus, vaan se on avoin kaikille yrityksille. Monet ketjuliikkeet ja verkkokaupat ovat huomanneet paikallislehtien mainostuspotentiaalin ja käyttävät paikallislehtiäkin osana markkinointistrategiaansa.

Vaikka sosiaalisen median mainonta onkin kasvattanut suosiotaan, paikallismainonta lehdissä on yhä tärkeä osa monen yrityksen markkinointistrategiaa. Se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden tavoittaa paikallisesti oikean kohderyhmän, ja mainokset ovat helppoja seurata ja mitata.

Digimainonta lehtimainosten tukena

Ykkös-Lohja ja ER-tuki ovat rakentaneet paikallisia lehtimainontaan tukevia mainoskanavia paikallisten yritysten ja yrittäjien tueksi jo yli 10 vuotta. Käytettävissä ovat mm. Lohjalla OstaLohjalta kanavat sekä verkkosivuna että Facebook-kanavana, kuin myös paikallisia tukikanavia mm. Virkkalaan, Tynninharjulle sekä Lempolaan. Näiden kaikkien tarkoituksena on tukea Ykkös-Lohjan ja ER-tuen yritysasiakkaita ja tukea näiden mainosten ja tarjousten näkyvyyttä paikallisille asiakkaille. Siinä missä lehti tavoittaa joka viikko yli 33 000 lehden jakelullaan huomattavan määrän kotitalouksia, nämä digikanavat tavoittavat satoja ja tuhansia asiakkaita- eli vähemmän, mutta tukevat tätä printtimainontaa tavalla, mitä ei ole muualta saatavilla.

Yhdistämällä lehtimainonnan ja digimainonnan voimavarat mainostajat voivat luoda synergiaa ja parantaa kampanjoidensa tehokkuutta. Lehtimainonta voi auttaa rakentamaan vahvan brändin läsnäolon ja herättämään luottamusta kuluttajissa, kun taas digimainonta voi tavoittaa kohdennetumman yleisön ja tarjota joustavuutta sekä kustannustehokkuutta. Monikanavainen lähestymistapa auttaa yrityksiä saavuttamaan parempia tuloksia ja kasvattamaan asiakaskuntaansa. Samalla on tärkeää varmistaa, että mainosviestit ovat yhtenäisiä ja johdonmukaisia kaikissa käytetyissä kanavissa. Tämä luo vahvan vaikutelman yrityksen brändistä ja viestinnästä kuluttajien mielissä.

Comments are closed.